Biblioteka WOŹNICE

Archiwum: lipiec 2011

PIAP-y w bibliotece

PIAP-y w bibliotece

W lipcu 2011 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Mikołajki filia Woźnice został wdrożony projekt, którego podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim", czytaj dalej